Voor wie

Op deze pagina vindt u onze voornaamste opdrachtgevers.

Woningcorporaties

Mutatieonderhoud volgens een vaste prijs en een vast proces; sneller, goedkoper en administratief gezien een verlichting. Welling ontzorgt u graag met een plan op maat, waarmee de kosten voorspelbaar en daarmee tegelijkertijd budgetteerbaar zijn. Ook zorgen wij voor het in conditie houden van uw vastgoed door middel van schilderwerk, grootonderhoud en dagelijks onderhoud. Op die manier maken wij uw vastgoed toekomstbestendig en kunt ú uw exploitatietermijn verlengen.

Daarnaast speelt ook verduurzaming in de sociale woningbouw een steeds belangrijkere rol. In het Convenant Energiebesparing Huursector zijn Rijksoverheid, Aedes en de Nederlandse Woonbond de doelstelling overeengekomen om gemiddeld label B te behalen in 2020. Hoe u uw woningvoorraad zo effectief mogelijk aan de besparingsdoelstellingen van dit convenant kan laten voldoen? Daar adviseren wij u graag over. Voor een aantal duurzame maatregelen kan subsidie aangevraagd worden en zijn er fiscale regelingen. Welling kan u hierin van begin tot eind begeleiden. En niet alleen u, maar ook bewoners betrekken wij -indien gewenst- graag in het proces.

Indien u een nieuw gebouw of nieuwe woningen wilt laten bouwen, dan kunt u direct vanaf de aanvang van de bouw maatregelen treffen om uw vastgoed energiezuinig op te laten leveren. Ook hiermee kan Welling u met deskundigheid en jarenlange ervaring van dienst zijn.

Ontwikkelaars

Bent u op zoek naar een betrouwbare partner, die naast het meedenken en het bieden van een goede kopersbegeleiding ook nog mee kan ontwikkelen? Dan bent u bij Welling aan het juiste adres. Bouwen is voor ons geen doel, maar een middel. Een middel om samen de mooiste plannen te ontwikkelen met het hoogst haalbare rendement voor u en uw kopers. Tijdens de ontwikkelfase zijn wij graag al betrokken bij het uitwerkplan van de architect, zodat we onze deskundigheid in kunnen zetten en tijdig bij kunnen dragen aan passende oplossingen. Welling bouwt klantgericht.

Zorg

Specialisten in de gezondheidszorg hebben efficiënte, functionele ruimtes nodig, waar zij zich kunnen richten op de behandeling van hun cliënten. Of het nu gaat om schilderwerk, bouw, verbouw of uitbreiding van een van deze cruciale voorzieningen; onze mensen van Welling zorgen ervoor dat het op tijd, binnen budget en zonder dat we in de weg lopen gebeurt. Wij zorgen voor een minimum aan overlast en houden rekening met hygiëne, stof, geluid en waarborgen de veiligheid van uw cliënten. Op die manier kunt ú zich richten op de zorg die zij nodig hebben.

VVE’s (beheerders)

Verduurzaming van bestaande woningbouw wordt steeds belangrijker en levert o.a. energiebesparing, technische verbetering, financiële voordelen en vooral meer wooncomfort op. Wat de kosten voor verduurzaming zijn, hoe u dit kunt financieren en wat het oplevert, dat maakt Welling graag voor u inzichtelijk. Door middel van een op maat gemaakt verduurzamingspakket begeleiden wij u gedurende het gehele traject.

Daarnaast bieden wij ook een MJOP (meerjarenonderhoudsplan) voor schilderwerk, dagelijks onderhoud en grootonderhoud. Hierin staat wanneer welk onderhoud plaats moet vinden en wat de kosten hiervoor zijn. Daarmee vereenvoudigen we niet alleen de administratieve afhandeling, maar maken we onderhoudskosten ook budgetteerbaar.

Industrie

U wilt een industriegebouw laten bouwen of verbouwen? Industriële bouw begint met een goed ontwerp. Welling zet graag zijn deskundigheid in tijdens het voortraject tot en met alle werkzaamheden tijdens de uitvoeringsfase. Op deze manier kunnen we tijdig bijsturen waar nodig en ervoor zorgen dat de bouw voorspoedig verloopt. Tijdens de bouw zorgen wij ervoor dat we het productieproces niet verstoren. We houden rekening met werktijden, hygiëne, stof, geluid en veiligheid.

Onderwijs

Een comfortabele, functionele en gezonde leeromgeving is de sleutel tot het succes van een leerling. Dat kan betekenen dat er een nieuwe faciliteit gebouwd of een bestaand gebouw verbouwd moet worden. Welling biedt niet alleen de bouwexpertise die nodig is om de klus te klaren, maar doet dat met zo weinig mogelijk verstoring voor leerlingen en docenten die in de buurt werken. We zijn flexibel, houden rekening met schooltijden en proberen zoveel mogelijk te werken tijdens schoolvakanties.

(Semi-) overheid

MVO

Welling is sterk lokaal verankerd. We vinden ons bestaansrecht in de lokale samenleving en doen daarom ook graag iets terug voor de omgeving waarin we wonen, werken en leven. We sponsoren het verenigingsleven en diverse sportclubs, lokale festiviteiten en evenementen. We leveren onze bijdrage aan maatschappelijke initiatieven, zoals de Kledingbank en een hospice. MVO en SROI zien wij dan ook als onze rol. We werken graag samen met gemeenten en andere overheidsinstanties. Samen zetten we de meest interessante en mooie projecten neer en dit doen wij met de nodige (veiligheids)certificaten. Welling geeft hiermee ook graag vorm aan maatschappelijke ambities.

Prestatiegerichte aanbestedingen

Welling ziet de meerwaarde van prestatiegericht aanbesteden. Doordat procesfasen in één contract gebundeld worden ontstaat er ook één verantwoordelijke partij. Risico’s worden beter verdeeld tussen opdrachtgever en aanbieder en er wordt goed nagedacht over onderhoud op de lange termijn. Doordat er meer ruimte ontstaat om als aanbieder met gepaste oplossingen te komen wordt ook innovatie bevorderd. Daarnaast neemt de doorloopsnelheid van het bouwproces aanzienlijk toe omdat er minder tussentijdse beslissingen gemaakt hoeven te worden.

Sport, recreatie & cultuur

Wanneer Welling werkt aan een gebouw waar mensen komen om te sporten, zich te ontspannen of te vermaken, behandelen we alle aspecten van het bouwproces, zodat u zich kunt concentreren op uw klanten en uw bedrijf. Ons team en onze partners zijn even thuis in de bouw van sport- en recreatiecomplexen als ingewikkelde musea.

Particuliere belegger

Als particuliere belegger wilt u een verstandige én veilige keuze maken bij het investeren in vastgoed. Wij zetten onze jarenlange ervaring en expertise in om u hierin verder te begeleiden. Daarbij bedenken wij totaaloplossingen die voor lagere stichtingskosten kunnen zorgen, zodat u een hoger rendement behaalt. Welling gaat voor duurzame relaties. Ook in de toekomst denken wij graag met u mee en houden uw vastgoed in conditie door planmatig schilderwerk en groot onderhoud.

Bedrijven

Welling begrijpt dat u een gebouw nodig heeft dat past bij u en uw organisatie. Het moet functioneel zijn en in de behoeften van medewerkers en klanten voorzien. Van kantoorruimten tot retailconstructies; wij hebben de kennis en ervaring om u te helpen uw doelen te bereiken