Privacyverklaring

Persoonlijke informatie

Om toegang te krijgen tot bepaalde onderdelen van deze website, kan de gebruiker worden gevraagd om persoonlijke en/of bedrijfsgegevens op te geven, zoals naam en adres. Dergelijke gegevens zullen door Welling Bouw | Onderhoud bv te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld en alleen ten behoeve van de relatie met Welling Bouw | Onderhoud bv worden verwerkt. Welling Bouw | Onderhoud bv zal de gegevens van de gebruikers niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van de door de gebruikers bestelde diensten en/of producten. In dergelijk gevallen zijn deze derden niet gerechtigd de gegevens voor enig ander doel te gebruiken dan in verband met het leveren van de door de gebruikers bestelde diensten en/of producten.

Hoewel niet iedere gebruiker zich er wellicht van bewust is, wordt door uw aanwezigheid op het Internet tussen uw computer en andere computersystemen continu informatie uitgewisseld, zoals IP-nummer, type besturingssysteem, type internetbrowser, etc. Bij beheerders van de computersystemen en websites is deze informatie beschikbaar en kan die informatie worden gebruikt om kwaliteit en toegankelijkheid van de betreffende website te verbeteren. Voorzover onze beheerder dergelijke gegevens gebruikt, worden deze gegevens louter en alleen ten behoeve van het verbeteren van onze website gebruikt en zal de informatie na gebruik worden verwijderd.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door een bezochte internetpagina op de computer van een bezoeker worden geplaatst. In deze cookies kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van de bezoeker worden vastgelegd, zodat de internetpagina bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast. Ook kunnen (tijdelijke) cookies worden gebruikt om de werking van een internetpagina te verbeteren. Voorzover Welling Bouw | Onderhoud bv dergelijke cookies gebruikt, zijn deze bedoeld om onze website efficiënter te laten werken en niet om gegevens over het individuele internetgebruik te verzamelen.

Gekoppelde sites

Op de site wordt, naast verwijzingen naar de website van Welling Bouw | Onderhoud bv en websites van zusterbedrijven, tevens verwezen naar informatie, producten en diensten van derden. Dit houdt niet in dat Welling Bouw | Onderhoud bv door deze verwijzing naar informatie, producten en diensten van derden instaat voor de inhoud van deze sites, noch dat deze sites zijn verbonden aan Welling Bouw | Onderhoud bv. Wanneer gebruik maakt van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, geschiedt dit geheel voor eigen risico.