Vastgoedontwikkeling

Een traditionele benadering van vastgoedvraagstukken, waarbij verschillende disciplines na en vaak ook los van elkaar acteren, leidt in veel gevallen tot gemiste kansen. Wij zijn ervan overtuigd dat aanzienlijke winst kan worden behaald, wanneer de verschillende fasen in het proces door één partij worden geregisseerd en ingevuld. Winst in termen van kwaliteit, doorlooptijd en Total Cost of Ownership. Juist om die reden is Welling in toenemende mate actief op het gebied van project- en planontwikkeling.

Neem contact met ons op