People, Planet, Prosperity

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is voor Welling een vanzelfsprekendheid. Wat je als bedrijf doet en laat, heeft onvermijdelijk effect op mens, milieu en bedrijfsvoering en daarvoor hoor je verantwoordelijkheid te nemen. Punt.

We laten het niet bij mooie woorden. We zijn een resultaatgerichte onderneming die haar prestaties voortdurend meet om ze te kunnen verbeteren. Ook op MVO-gebied. Bovendien willen we dat voor iedereen duidelijk is wat onze doelen en ambities zijn. Daarom leggen we alle ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en MVO vast in een helder gestructureerd verslag. Daarin worden onze MVO-inspanningen ondergebracht onder zeven pijlers, gebaseerd op People, Planet en Prosperity.

  1. Zorg voor medewerkers
  2. Maatschappelijk betrokken ondernemen
  3. Toepassing van materialen / concepten
  4. Bouwproces van idee t/m eindproduct
  5. Inrichting en verbruik van onze huisvesting
  6. Bewust omgaan met de projectomgeving
  7. Verantwoordelijk omgaan met ketenpartners

MVO is een proces, geen eindbestemming. Ons MVO-verslag is dan ook geen zelfgenoegzame demonstratie van hoe goed we onze zaken hebben geregeld. Het laat zien in welke richting het duurzaamheids- en MVO-beleid zich ontwikkelt en welke doelen wij daarbij stellen. Helder, zwart op wit. Zo geeft Welling ook haar MVO-ambities vorm.

Midden in de samenleving

Ons bedrijf vindt zijn bestaansrecht in de lokale samenleving. We vinden het dan ook vanzelfsprekend dat we iets terug doen voor onze omgeving. We sponsoren het verenigingsleven en diverse sportclubs, lokale festiviteiten en evenementen. We leveren onze bijdrage aan maatschappelijke initiatieven, zoals de Kledingbank en een hospice.

Als familiebedrijf kijken we verder dan vandaag en voelen we ons verantwoordelijk voor de generaties na ons. Ook binnen de bouwsector. We dragen bij aan de Techniekdag en onderhouden als leerwerkbedrijf nauwe contacten met regionale opleidingsinstituten. Via stageplaatsen en leerwerkplekken bieden we jongeren een gedegen opstap tot een loopbaan in de bouw. En binnen diverse projecten geven we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans om een vak te leren en ervaring op te doen, waardoor ze hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten.

Neem gerust contact op