Planontwikkeling

Soms ligt het ontwikkelinitiatief niet bij onszelf, maar helpen we een opdrachtgever als gedelegeerd ontwikkelaar met de uitwerking en invulling van een plan. Een overtuigend plan voor een locatie die hij al in bezit heeft of die we hem mogelijk helpen verwerven. Bijvoorbeeld omdat dat fiscaal gunstiger voor de opdrachtgever is. Of omdat het hemzelf aan de expertise en focus ontbreekt om de ontwikkeling zelf ter hand te nemen. In dat geval spreken we van planontwikkeling.

Volledig behoud van ownership

Hoe omvangrijk het terrein is waarop wij ons als gedelegeerd ontwikkelaar bewegen, bepaalt de opdrachtgever zelf. In het ene geval helpen we enkel het Programma van Eisen te formuleren en te toetsen op haalbaarheid. In het andere geval vormen de ambities van de opdrachtgever ons vertrekpunt en zorgen wij ervoor dat die worden waargemaakt door het hele ontwikkel- en bouwproces op de juiste wijze te organiseren, dirigeren en uit te voeren. Te beginnen met de inrichting van een sterk en lean bouwteam, waarin de juiste partijen elkaar van meet af aan vinden om op de best mogelijke manier het best mogelijke resultaat neer te zetten. U wordt als opdrachtgever maximaal ontzorgd, maar blijft wel te allen tijde volledig eigenaar van het project.

Sneller, beter, voordeliger

Ook hier bewijst zich het voordeel van een multidisciplinaire onderneming. Wat onze ontwikkelaars op de tekentafel bedenken, is in alle opzichten haalbaar. In termen van tijd, realisatie en onderhoud. En niet in de laatste plaats financieel. Voor ons is de ontwikkelafdeling eerst en vooral een projectengenerator voor het bouwbedrijf. Met andere woorden: neemt u Welling als gedelegeerd ontwikkelaar in de arm, dan betekent dat minder ruis, minder vertraging én minder ontwikkelkosten.