Geschiedenis van Welling

Ons familiebedrijf kent een uitgebreide geschiedenis en heeft hier zelfs een eigen museum ‘De Olde Werkplaats’ aan gewijd. Belangrijke personen in het verleden hebben Welling gemaakt tot wie wij nu zijn.

1899

Eind oktober 1899 besluit Bart Welling, metselaar van beroep, op advies van de parochiekapelaan om voor zichzelf te beginnen. Vanuit zijn woning aan de Kruisstraat in Didam start Bart met het uitvoeren van kleine verbouwingen en onderhoudswerkjes, schoorstenen vegen, witkalken e.d. alsmede ook de bouw van een enkel woonhuis met behulp van twee à drie knechten.

Lees meer
1910 - 1917

Omstreeks 1910 komt zoon Hein meehelpen. Hein bekwaamt zich in het begroten en tekenen van bouwwerken. Als Hein 21 jaar is (in 1917) neemt hij zijn eerste werk aan, een meelopslagloods in Didam. Hij kan hiervoor 200 gulden lenen van een in Rotterdam wonende broer van zijn vader.

Lees meer
1924 - 1945

Omstreeks 1924 neemt Hein grotere bouwwerken aan zoals dubbele woonhuizen, zakenpanden, boerderijen, schooluitbreidingen e.d. Vader Bart houdt voornamelijk het zogenaamde klantenwerk bij. In 1930 wordt een nieuwe woning met werkplaats en opslag gebouwd aan de Spoorstraat in Didam. Door de oorlog (1940-1945) wordt aan een bloeiende periode (1937-1939) een abrupt einde gemaakt.

Lees meer
1947

Na de oorlog houden een paar knechten het binnenkomende klantenwerk bij. Hein zelf werkt als taxateur van molestschades en maakt begrotingen van kleine werkjes. Er komen kostgangers in huis om de studie van zijn oudste zoon Bertus aan de TU in Delft te kunnen betalen. Ook zijn 4 dochters helpen mee en verkopen materialen aan huis en emmers kalk uit de kalkput. In 1947 komt tweede zoon Jan als knecht in het bedrijf werken.

Lees meer
1949

Omstreeks 1949 begint het aannemingsbedrijf onder de nieuwe naam Fa. H.Th. Welling & Zn. aan een nieuw groeiproces. Jan, metselaar van beroep, krijgt ook liefde voor het timmervak.

Lees meer
1952

In 1952 komt jongste zoon Hein(tje) ook in het bedrijf werken. Hij is evenals Jan metselaar van beroep en specialiseert zich in het maken van betonwerken.

Lees meer
1962

In 1962 wordt achter aan het woonhuis aan de Spoorstraat een kantoorruimte gebouwd. Deze ruimte wordt al gauw te klein en er wordt grond aangekocht op het industrieterrein.

Lees meer
1968

Op 10 december 1968 overlijdt vader Hein plotseling.

Lees meer
1969

Na vaders dood komt oudste zoon Bertus, bedrijfsingenieur met veel ervaring (1 juli 1969) ook in de zaak. Op het industrieterrein aan de Pittelderstraat verrijst een nieuw kantoor met werkplaats en magazijn.

De verhuizing vindt plaats in de kerstvakantie van 1969. De groei van het bedrijf zet zich voort. Zowel in de regio als in het westen van het land worden kleine en grote projecten in de civiele techniek, utiliteitsbouw en woningbouw uitgevoerd.

Lees meer
1975

Omdat er steeds meer opdrachten in het gehele land worden
binnengesleept, wordt gezocht naar een vestiging elders in Nederland.
Die wordt gevonden in de vorm van aannemersbedrijf Wiercx in Breda.
Onze vastgoedonderhoudsafdeling is dan werkzaam onder de
handelsnaam Welling Vastgoedonderhoud.

Lees meer
1988 - 1995

In 1988 gaat broer Jan in de Vut. Broer Bertus overlijdt in 1991 en Frans Pluym gaat in 1992 met pensioen. Medio 1995 neemt Hein Welling alle aandelen over van zijn broer Jan en de erven van Bertus.

Lees meer
1999

Op 1 april 1999 neemt Welling het Wijchense Aannemers- & Bouwbedrijf P.W. Oosterhout B.V. over van Bart Welling, zoon van Hein Welling. Met deze overname treedt de vierde generatie Welling aan.

Lees meer
2006

Op 1 januari 2006 stopt Hein Welling (na 54 jaar) met zijn werkzaamheden binnen het bouwbedrijf.

Lees meer
2009

Nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden houden ons scherp en hebben geleid tot een eigentijds benadering van de markt en onze klanten. Een nieuwe huisstijl én een nieuwe naam waren het gevolg:

Welling Bouw | Vastgoed®. Een naam die onze werkzaamheden beter weergaf, verpakt in een modern, maar herkenbaar jasje. Welling was uitgegroeid tot een landelijke speler met drie sterke bedrijfsonderdelen: Welling Vastgoedontwikkeling, Welling Bouw en Welling Facilitair. Welling Bouw biedt de synergie van Welling Bouw Didam, Welling Bouw Wijchen en Welling Bouw Breda.

Begin 2009 opent Hein Welling, het museum De Olde Werkplaats. In dit Museum kunt u alle informatie terugvinden over de geschiedenis van Welling.

Lees meer
2012

Welling heeft mede dankzij de inzet van medewerkers en het vertrouwen van leveranciers, onderaannemers en opdrachtgevers een turbulente periode achter zich kunnen laten. In afgeslankte vorm zijn we verdergegaan in Wijchen en Didam. Onder de naam Welling Bouw | Onderhoud bv, sterk in woningbouw, vastgoedonderhoud en met een eigen schilderdivisie.

Lees meer
2014

Welling is toegetreden tot het consortium EnergiepositiefWonen E+. Een uniek kenniscentrum voor professionele opdrachtgevers. Vanuit het consortium worden er verschillende denkrichtingen voor de waardeontwikkeling van vastgoed geboden. Waarbij duurzaamheid, innovatie, BIM en MVO voorop staan.

Lees meer
2015

Welling neemt het aannemersbedrijf Van de Water Bouw over. Van de Water Bouw bv en Welling Bouw | Onderhoud bv blijven afzonderlijk en onder eigen verantwoordelijkheid opereren. Daar waar dat synergetisch voordeel oplevert, zoeken ze elkaar op. De twee aannemers zijn allebei gewaardeerde bouwpartners voor de zorgsector. Van de Water Bouw heeft daarnaast een uitstekende reputatie in de industrie, terwijl Welling Bouw | Onderhoud sterk is in woningbouw en vastgoedonderhoud en over een eigen schilderdivisie beschikt. Door de overname ontstaat een bundeling van expertise waarmee opdrachtgevers van beide bedrijven hun voordeel kunnen doen. Behalve op kunde, kunnen de zusterbedrijven ook terugvallen op elkaars capaciteit, wat beide slagvaardiger maakt.

Lees meer
2017

In 2017 is de naam van Energiepositief Wonen veranderd in Energiepositief Leven. Hiermee laten we zien dat wij ons niet alleen richten op het verduurzamen van woningen, maar ook op het verduurzamen van kantoren, scholen en zorggebouwen. Energiepositief Leven is een synergetisch samenwerkingsverband tussen Welling en vaste ketenpartners (Bouwvisie + Architektengroep Gelderland + installateur) dat zich richt op het verduurzamen van de Nederlandse (bestaande) bebouwde omgeving in opdracht van de professionele opdrachtgever. Energiepositief Leven levert een duurzame bijdrage aan het milieu door gezond, comfortabel en veilig leven betaalbaar te maken. Onder Energiepositief Leven vallen de volgende richtingen: Energiepositief Wonen, Werken, Leren en Zorgen.

Synergie is energie in het kwadraat.

Doordat wij al jarenlang als vaste ketenpartners samenwerken zijn we goed op elkaar in gespeeld. Dát plus de combinatie van onze afzonderlijke expertises tezamen levert een bijzondere synergie op. Een synergie die een meerwaarde heeft op de verduurzamingsvraag van onze opdrachtgever. Wij bieden geen vast concept aan, maar een maatwerkoplossing. Wij voorzien onze opdrachtgever van betrouwbare informatie en deskundig advies. Alleen op die manier kan er een weloverwogen beslissing worden gemaakt. Een beslissing die uiteindelijk méér energie, comfort én financiële voordelen oplevert.

Lees meer