Meerjaren Onderhoudsplan/Planmatig onderhoud

Eisen en verwachtingen rondom vastgoed lopen uiteen. Als woningcorporatie wilt u uw huurders zoveel mogelijk wooncomfort bieden, maar tegelijk de woningvoorraad voor de doelgroep betaalbaar houden. Als belegger verwacht u maximaal rendement op uw investering. Uw zorgorganisatie streeft naar zo laag mogelijke onderhoudskosten, zodat het PGB maximaal wordt ingezet voor zorg. Welling komt aan al deze ambities tegemoet met een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) op maat.

Met een MJOP-contract weet u zich voor een vast bedrag per eenheid verzekerd van gestructureerd en kwalitatief goed onderhoud van uw portefeuille. We voeren kleinere reparaties uit – zo nodig onmiddellijk, via onze 24-uurs service – en vervangen verouderde en kapotte onderdelen.

We schrijven een MJOP dat exact is afgestemd op uw wensen en de aard en startconditie van uw vastgoed. In een helder schema leggen we vast wanneer welke werkzaamheden zullen plaatsvinden. Maar het MJOP is een dynamisch plan. Op vastgestelde momenten vinden zorgvuldige controles plaats. Blijkt dat bepaalde werkzaamheden beter eerder kunnen plaatsvinden of juist kunnen worden uitgesteld, dan wordt het plan in overleg aangepast.

Onze MJOP-contracten gelden in principe voor 10 jaar, maar natuurlijk kan dat ook langer of korter, als u dat wilt. Ook de frequentie en intensiteit van werkzaamheden leggen we in overleg vast. Uiteindelijk gaat het er immers om dat het MJOP de opdrachtgever precies past. Uit oogpunt van kwaliteit, voorspelbaarheid én kostenbeheersing.