Schilderwerk

Totaalonderhoud veronderstelt ook vakkundig schilderwerk. Onze eigen schilders houden uw vastgoed in topconditie, op afroep of binnen een onderhoudscontract op maat. Doordat schilderwerk met regelmaat wordt uitgevoerd, zijn we te allen tijde op de hoogte van de staat van uw vastgoed waarover we u helder rapporteren. Inclusief advies over eventuele extra onderhouds- of herstelwerkzaamheden, wanneer dat nodig mocht zijn.

Ook hier bewijst zich de synergie tussen de verschillende disciplines binnen ons bedrijf. De rapportages van onze schilders vormen belangrijke input voor onze onderhoudsmensen. Hun kennis en ervaringen worden meegenomen bij nieuwbouw- en verbouwprojecten. En vanuit bouw en onderhoud weten onze schilders exact welke onderdelen van uw vastgoed mogelijk extra aandacht nodig hebben.