Verduurzamen

De vastgoedwereld staat voor een immense verduurzamingsopgave. Welling helpt opdrachtgevers in de woningsector en utiliteit die opgave zo (kosten)efficiënt mogelijk te vervullen. Samen met gespecialiseerde ketenpartners geven we invulling aan een haalbaar en betaalbaar Trias Energetica concept. Zónder desinvesteringen. Daarom denken wij graag al in een vroeg stadium met u mee, om de vraag achter de vraag zo helder mogelijk te krijgen.

Wat is uw strategie rondom het vastgoed? Mag de verduurzaming tot huurverhoging leiden? Hoeveel dan? Hoe duurzaam moet het zijn, hoe lang moet het meegaan? Wat is de gewenste of verwachte restwaarde, over 10, 20, 30 jaar? Op basis van dergelijke vragen schrijven we een onderhouds- en/of verduurzamingsscenario dat precies aansluit bij uw ambities.