Utiliteitsbouw

Kantoorpanden, productiehallen, wijkgebouwen, sportcomplexen, scholen, gezondheidscentra … Wellings portfolio in de utiliteitsbouw is even uitgebreid als divers. Opdrachtgevers zien ons graag als partner in hun bouwteam, vanwege onze kennis en ervaring, de compactheid – en dus wendbaarheid – van onze organisatie en niet in de laatste plaats vanwege onze filosofie: bouwen is geen doel, maar een middel.

Meedenken, dóórvragen

Een utilitair gebouw is een ‘asset’ dat uw primaire proces – werken, leren, produceren, recreëren, herstellen – moet faciliteren. Daarom zitten we bij voorkeur al in de allervroegste fase met u aan tafel. Om inzicht te krijgen in uw processen en de functionaliteit die u verwacht. En in uw duurzaamheidsambities. Misschien leidt een extra initiële investering in energiemanagement tot lagere exploitatiekosten. Mogelijk is het slim om het pand zoveel aanpassend vermogen mee te geven, dat het zich in de toekomst makkelijk voegt naar nieuwe toepassingen of gebruikers. We denken mee en vragen door. Pas als de vraag achter de vraag kristalhelder is, gaan we aan de slag.

Duurzaamheid, veiligheid

Als utiliteitsbouwer zijn we uiteraard op de hoogte van alle actuele eisen en normen op het gebied van bijvoorbeeld arbo, hygiëne, (brand)veiligheid, klimaatbeheersing en energiebeheer. Samen met onze gespecialiseerde co-makers realiseren we een omgeving die exact aan het programma van eisen én aan alle wet- en regelgeving voldoet. Een duurzame omgeving ook. In veel gevallen werken we volgens de GPR-methodiek, waarbij de duurzaamheid van het pand in kaart wordt gebracht via de thema’s energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde.