Missie & Visie

Onze missie:

“Bouwen aan een prettige, gezonde en verantwoordelijke samenleving.”

Onze visie:

Bouwen is geen doel, maar een middel. Een activiteit die mensen helpt hun persoonlijke of zakelijke doelstellingen te realiseren. Het is het creëren en in stand houden van een thuis waarin mensen fijn en geborgen kunnen wonen, zoals zij dat zelf willen. Een representatieve omgeving waarin ze prettig en productief kunnen werken. Een veilige en gezonde plek om te leren, te recreëren, te herstellen.

De traditionele, aanbodgestuurde benadering van vastgoedopgaven maakt in hoog tempo plaats voor een vraaggestuurde aanpak. Bewoners en gebruikers zijn kritisch en goed geïnformeerd en verwachten vastgoedoplossingen die blijvend beantwoorden aan hun wensen en eisen. De mate waarin dat inderdaad het geval is, bepaalt voor ontwikkelaars, corporaties en beleggers de commerciële waarde van hun portefeuille.

Dit alles maakt bouwopgaven complexer en meer omvattend. Welling gaat ze aan, met alle disciplines die daarvoor nodig zijn: bouw, onderhoud en schilderwerk. En méér, wanneer dat nodig blijkt. Vanuit een enorm omvangrijk netwerk, bestaande uit o.a. beleggers, investeerders, architecten, constructeurs en installateurs brengen we de expertise in waar een plan om vraagt. Zo krijgen ambities via verrassende concepten en oplossingen op overtuigende wijze vorm.


Klik hier om te zien welke projecten wij gerealiseerd hebben.

Wij geven ook graag vorm aan úw ambities. Neem contact met ons op, wij staan u graag te woord!