Organisatie

Ons bedrijf is sterk lokaal verankerd. We vinden ons bestaansrecht in de lokale samenleving en doen daarom ook graag iets terug voor de omgeving waarin we wonen, werken en leven. We sponsoren het verenigingsleven en diverse sportclubs, lokale festiviteiten en evenementen. We leveren onze bijdrage aan maatschappelijke initiatieven, zoals de Kledingbank en een hospice. Want ook dat zien wij als onze rol.

Als familiebedrijf kijken we verder dan vandaag en voelen we ons sterk verantwoordelijk voor de generaties na ons. Ook binnen de bouwsector. We dragen bij aan de Techniekdag en onderhouden nauwe contacten met regionale opleidingsinstituten. Via stageplaatsen en leerwerkplekken bieden we jongeren een gedegen opstap tot een loopbaan in de bouw. Ook bieden we binnen diverse projecten mensen met een beperking de gelegenheid om een vak te leren en ervaring op te doen, waardoor ze hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten.