E+ Energiepositief Leven

Energiepositief Leven is een synergetisch samenwerkingsverband tussen vaste ketenpartners (Bouwvisie + Architektengroep Gelderland + Welling) dat zich richt op het verduurzamen van de Nederlandse (bestaande) bebouwde omgeving in opdracht van de professionele opdrachtgever. Energiepositief Leven levert een duurzame bijdrage aan het milieu door gezond, comfortabel en veilig leven betaalbaar te maken.

Momenteel is er al een transitie gaande naar een duurzaam gebouwde omgeving. Er zal echter nog meer tempo gemaakt moeten worden om de doelstellingen uit het Energieakkoord te behalen. De bewustwording rondom verduurzaming en de noodzaak om snel drastische maatregelen te nemen ten behoeve van het klimaat groeit. Renovatie neemt een enorme vlucht. Om de waarde van vastgoed gunstig te laten ontwikkelen en tegelijkertijd de energierekening te verlagen wordt er massaal gerenoveerd. Het realiseren van deze verduurzamingsambities is ons doel, de advisering omtrent de best mogelijke (financiële) oplossingen daarbij ons middel.

Is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ook een belangrijk speerpunt binnen uw organisatie? Bekijk onze website https://www.energiepositiefleven.nu/ en neem contact met ons op!